חינוך מיוחד ודמוקרטים:
מערכת לשיבוץ מערכות שעות נפרדות לכל תלמיד ותלמיד.
מסך רשימת מערכות. רשימה זו מאפשרת למשתמש להוסיף מערכות כפי צרכיו ללא הגבלה. למשל מערכת לכל שבוע במשך השנה.
אפשרות במסך זה: העתקת נתוני שיבוץ מערכת אחת למערכת שניה.
יש ראשית להגדיר שם מערכת שעות לפחות אחת (תאריך תחילת הלימודים).
אם לכל תלמיד יש מערכת שונה -  יש להגדיר כל תלמיד כמסגרת, ולמלא במסגרת את פרטי התלמיד
אם למס' תלמידים יש מערכת זהה - יש להגדיר את המסגרות, ולכל מסגרת למלא את פרטי התלמידים.
ברשימה זו של התלמידים ניתן למלא גם הערכות לגביהם.

מסך שיבוץ וחיוב. מסף זה מכיל טבלת מערכת באופן הבא:
בסרגל למעלה – ימי השבוע
בסרגל מימין – המסגרות
הצגת תאריכי הימים בשבוע, חגים וערבי חגים
ביצוע שיבוץ של המערכת.
אפשרי: תאריך, משעה, עד שעה
ביצוע עדכון גורף לביצוע פעילויות
ביצוע עדכון גורף לביצוע אישורי תשלום
עידכונים אלה יופיעו בטבלה המוצגת.
שמירת הערות פנימיות למסגרת.

מערכית לארגונים

  מערכית לשיבוץ מערכת שעות מהיר ויעיל של מערכת שעות באירגונים.
  למערכית לאירגונים ממשק לבניית מערכת שעות מרובה נח וידידותי למשתמש.
  מערכית לארגונים מקבלת נתוני מערכת שעות ושולחת נתוני מערכת שעות לתוכנות אחרות בארגון.
  למערכית לארגונים שיבוץ אוטומטי של מערכת שעות , שיבוץ בשלבים ושיבוץ ידני.
  מערכית לארגונים מתריעה על טעויות כגון התנגשויות בשיבוץ שעות ב מערכת שעותץ
  במערכית לארגונים טיפול מהיר ויעיל בשינויים במערכת שעות לאורך השנה.
  למערכית לארגונים שיבוץ מערכת שעות מדורגת לפי חשיבות.
  מערכית לארגונים  מותאמת לעבודה עם מספר רב של מערכות שעות, כולל העתקת נתוני שיבוץ בניהן.
  למערכית לארגונים מאפשרת ליצור מערכת שעות שונה לכל שבוע (חודש, או זמן קצוב אחר).
רשימת ההגדרות במערכת מותאמת לחינוך מיוחד,דמוקרטים ולארגונים.
גירסאת מערכית הנוכחית:

ארז אדר מחשבים בע"מ 21 שנות מצויינות - [email protected] - שירות ותמיכה - כניסה לפאנל הניהול
באנר תחתון

מערכת שעות!